Deep Oscillation

Deep Oscillation!

Massagen är mjuk och smärtfri, väldigt avslappnande och djupgående med kraftfull effekt på djupet.

Deep Oscillation är en non-invasiv och skonsam behandlingsmetod vilket gör det möjligt att påbörja behandling i ett tidigt skede efter skador eller operationer för att påskynda läkningsprocessen, dämpa lokala inflammationer och lindra smärta. Även kroniska tillstånd som t ex lymfödem kan behandlas med bra resultat. Behandlingen utförs med hygieniska vinylhandskar som gör det möjligt att använda normala handmassagerörelser.

Följande fysiologiska effekter är kliniskt validerade efter behandling med DEEP OSCILLATION:

  • Effektiv smärtlindring
  • Antiinflammatorisk effekt
  • Reducering av ödem
  • Förbättrad och snabbare sårläkning
  • Reducering av fibros
  • Ökad rörlighet
  • Minskad hudirritation

Deep Oscillation uppfyller alla krav och kriterier på medicinsk utrustning.

Titta in på denna länken för att se hur denna terapi funkar.

https://www.intramedic.se/produkter/rehabilitering/stimulatorer/deep-oscillation/